top of page

Våre partnere

For at Gruva skulle realiseres, var det helt avgjørende å ha representanter fra det norske næringslivet. Her er de

bottom of page